הפרויקטים שלנו

הכל
אלאבמה
ג'ורג'יה
פלורידה
SubItems277B-408
Polo Crossing
אלאבמה

מספר יחידות דיור - 48
טווח גדלים (מ"ר) - 115-140
טווח מחירים (אלפי $) - 110-137

פרוייקט בשיוק
SubItems283B-298
Town Side
אלאבמה

מספר יחידות דיור - 54
טווח גדלים (מ"ר) - 153-174
טווח מחירים (אלפי $) - 159-172

פרוייקט בשיוק
SubItems269B-681
Lake Cyrus
אלאבמה

מספר יחידות דיור - 100
טווח גדלים (מ"ר) - 130-207
טווח מחירים (אלפי $) - 114-169

פרוייקט בשיוק
SubItems279B-557
Savanah Ridge
אלאבמה

מספר יחידות דיור - 41
טווח גדלים (מ"ר) - 121-134
טווח מחירים (אלפי $) - 120-150

פרוייקט בשיוק
SubItems260B-628
Caufield Park
אלאבמה

מספר יחידות דיור - 43
טווח גדלים (מ"ר) - 175-192
טווח מחירים (אלפי $) - 108-133

פרוייקט בשיוק
SubItems254B-64
Brookhaven
אלאבמה

מספר יחידות דיור -48
טווח גדלים (מ"ר) - 93-115
טווח מחירים (אלפי $) - 97-108

פרוייקט בשיוק
SubItems267B-57
Kings Ridge
אלאבמה

מספר יחידות דיור -28
טווח גדלים (מ"ר) - 151
טווח מחירים (אלפי $) - 182

פרוייקט בשיוק
SubItems307B-982
Rehab
אלאבמה

מספר יחידות דיור -35
טווח גדלים (מ"ר) - 107-257
טווח מחירים (אלפי $) - 92-214

פרוייקט בשיוק
SubItems261B-45
Cheshire Parc
אלאבמה

מספר יחידות דיור -40
טווח גדלים (מ"ר) - 151-168
טווח מחירים (אלפי $) - 120-135

פרוייקט בשיוק
SubItems259B-652
Castle Ridge
אלאבמה

מספר יחידות דיור -24
טווח גדלים (מ"ר) - 140-168
טווח מחירים (אלפי $) - 115-125

פרוייקט בשיוק
SubItems284B-3
Union Station
אלאבמה

מספר יחידות דיור -24
טווח גדלים (מ"ר) - 148-168
טווח מחירים (אלפי $) - 115-131

פרוייקט בשיוק
SubItems262B-721
Creek Side
אלאבמה

מספר יחידות דיור -25
טווח גדלים (מ"ר) - 233-280
טווח מחירים (אלפי $) - 220-250

פרוייקט בשיוק
SubItems251B-192
Ashton Springs
אלאבמה

מספר יחידות דיור - 18
טווח גדלים (מ"ר) - 167-195
טווח מחירים (אלפי $) - 203-218

פרוייקט בשיוק
SubItems273B-758
Old Ivy
אלאבמה

מספר יחידות דיור - 22
טווח גדלים (מ"ר) - 140-158
טווח מחירים (אלפי $) - 140-145

פרוייקט בשיוק
SubItems256B-512
Anslee Farms
אלאבמה

מספר יחידות דיור - 23
טווח גדלים (מ"ר) - 167-195
טווח מחירים (אלפי $) - 213-219

פרוייקט בשיוק
SubItems253B-836
Bradford Park
אלאבמה

מספר יחידות דיור - 14
טווח גדלים (מ"ר) - 132-154
טווח מחירים (אלפי $) - 164-185

פרוייקט בשיוק
SubItems264B-183
Fowler Creek
אלאבמה

מספר יחידות דיור - 14
טווח גדלים (מ"ר) - 149-168
טווח מחירים (אלפי $) - 180-190

SubItems285B-155
Vance
אלאבמה

מספר יחידות דיור -15
טווח גדלים (מ"ר) - 93-102
טווח מחירים (אלפי $) - 110

SubItems280B-626
Smith Glen
אלאבמה

מספר יחידות דיור -11
טווח גדלים (מ"ר) - 121-140
טווח מחירים (אלפי $) - 130-140

SubItems287B-37
Wisteria
אלאבמה

מספר יחידות דיור -12
טווח גדלים (מ"ר) - 186-206
טווח מחירים (אלפי $) - 220-240

SubItems275B-648
Pinson
אלאבמה

מספר יחידות דיור -14
טווח גדלים (מ"ר) - 186-206
טווח מחירים (אלפי $) - 200

SubItems281B-13
Southgate
אלאבמה

מספר יחידות דיור -9
טווח גדלים (מ"ר) - 187-221
טווח מחירים (אלפי $) - 220-271

SubItems286B-872
Waterbury
אלאבמה

מספר יחידות דיור -10
טווח גדלים (מ"ר) - 107-119
טווח מחירים (אלפי $) - 130-145

SubItems265B-625
Grand View
אלאבמה

מספר יחידות דיור -11
טווח גדלים (מ"ר) - 168-206
טווח מחירים (אלפי $) - 191-206

SubItems257B-529
Brookside Pass
אלאבמה

מספר יחידות דיור -5
טווח גדלים (מ"ר) - 242-299
טווח מחירים (אלפי $) - 244-311

SubItems258B-145
Camden Cove
אלאבמה

מספר יחידות דיור -5
טווח גדלים (מ"ר) - 146-153
טווח מחירים (אלפי $) -157-160

SubItems276B-83
Pleasant Grove
אלאבמה

מספר יחידות דיור - 7
טווח גדלים (מ"ר) - 118-151
טווח מחירים (אלפי $) - 130-140

SubItems268B-659
Lacey Grove
אלאבמה

מספר יחידות דיור - 5
טווח גדלים (מ"ר) - 168-196
טווח מחירים (אלפי $) - 190-200

SubItems263B-622
Cross Creek
אלאבמה

מספר יחידות דיור - 5
טווח גדלים (מ"ר) - 149
טווח מחירים (אלפי $) - 160

SubItems252B-218
Barretts Trace
אלאבמה

מספר יחידות דיור - 5
טווח גדלים (מ"ר) - 114-121
טווח מחירים (אלפי $) - 110-112

SubItems278B-288
Quarter Mountain
אלאבמה

מספר יחידות דיור - 5
טווח גדלים (מ"ר) - 149-168
טווח מחירים (אלפי $) - 180-190

SubItems272B-954
Old Cahaba
אלאבמה

מספר יחידות דיור - 5
טווח גדלים (מ"ר) - 242
טווח מחירים (אלפי $) - 190

SubItems271B-575
Moody
אלאבמה

מספר יחידות דיור - 5
טווח גדלים (מ"ר) - 156-160
טווח מחירים (אלפי $) - 160-170

SubItems266B-466
Green Briar
אלאבמה

מספר יחידות דיור - 2
טווח גדלים (מ"ר) - 242
טווח מחירים (אלפי $) - 200

SubItems270B-299
McMullen Cove
אלאבמה

מספר יחידות דיור - 4
טווח גדלים (מ"ר) - 215-261
טווח מחירים (אלפי $) - 290-300

SubItems274B-182
Paradise Acres
אלאבמה

מספר יחידות דיור - 4
טווח גדלים (מ"ר) - 186-206
טווח מחירים (אלפי $) - 200-205

SubItems282B-741
Sterling Gate
אלאבמה

מספר יחידות דיור - 2
טווח גדלים (מ"ר) - 149
טווח מחירים (אלפי $) - 160

SubItems250B-66
Amherst Circle
אלאבמה

מספר יחידות דיור - 2
טווח גדלים (מ"ר) - 252
טווח מחירים (אלפי $) - 400

SubItems288B-783
Brookwood
ג'ורג'יה

מספר יחידות דיור - 36
טווח גדלים (מ"ר) - 168-177
טווח מחירים (אלפי $) - 191-197

SubItems308B-893
Rehab
ג'ורג'יה

מספר יחידות דיור - 81
טווח גדלים (מ"ר) - 102-261
טווח מחירים (אלפי $) - 89-232

SubItems313B-237
Griffin
ג'ורג'יה

מספר יחידות דיור - 99
טווח גדלים (מ"ר) - 115-120
טווח מחירים (אלפי $) - 112

SubItems299B-102
Orchard Park
ג'ורג'יה

מספר יחידות דיור - 22
טווח גדלים (מ"ר) - 121-151
טווח מחירים (אלפי $) - 178-194

SubItems296B-217
Carlton Pointe
ג'ורג'יה

מספר יחידות דיור - 30
טווח גדלים (מ"ר) - 115-128
טווח מחירים (אלפי $) - 140-145

SubItems291B-340
McGiboney
ג'ורג'יה

מספר יחידות דיור - 32
טווח גדלים (מ"ר) - 168-172
טווח מחירים (אלפי $) - 178-187

קרן הזדמנויות
Iris Lake
ג'ורג'יה

מספר יחידות דיור - 12
טווח גדלים (מ"ר) - 172-177
טווח מחירים (אלפי $) - 194

SubItems294B-692
Liberty Square
ג'ורג'יה

מספר יחידות דיור - 16
טווח גדלים (מ"ר) - 151-167
טווח מחירים (אלפי $) - 171-185

SubItems289B-970
Collinswood
ג'ורג'יה

מספר יחידות דיור - 18
טווח גדלים (מ"ר) - 172-191
טווח מחירים (אלפי $) - 175-194

SubItems297B-471
Pembrooke Park
ג'ורג'יה

מספר יחידות דיור - 8
טווח גדלים (מ"ר) - 168-242
טווח מחירים (אלפי $) - 175-185

SubItems290B-11
Pine Ridge
ג'ורג'יה

מספר יחידות דיור - 11
טווח גדלים (מ"ר) - 135-139
טווח מחירים (אלפי $) - 149-151

SubItems295B-356
Brookdale
ג'ורג'יה

מספר יחידות דיור - 11
טווח גדלים (מ"ר) - 157-160
טווח מחירים (אלפי $) - 162-170

SubItems292B-182
Autumn Way
ג'ורג'יה

מספר יחידות דיור - 2
טווח גדלים (מ"ר) - 135
טווח מחירים (אלפי $) - 146

SubItems300B-697
Charlestone Walk
ג'ורג'יה

מספר יחידות דיור - 2
טווח גדלים (מ"ר) - 169-173
טווח מחירים (אלפי $) - 190

SubItems293B-166
Oak Hollow
ג'ורג'יה

מספר יחידות דיור - 7
טווח גדלים (מ"ר) - 157-160
טווח מחירים (אלפי $) - 161-175

SubItems303B-48
Lake Merial
פלורידה

מספר יחידות דיור - 5
טווח גדלים (מ"ר) - 180-186
טווח מחירים (אלפי $) -300-307

SubItems304B-823
Cape Coral
פלורידה

מספר יחידות דיור - 5
טווח גדלים (מ"ר) - 186-206
טווח מחירים (אלפי $) - 220

רגע לפני שאתם עוזבים

על קרן ההזדמנויות החדשה שלנו שמעתם?

למה אתם מחכים?

Open chat
היי, איך נוכל לעזור לך?
Powered by